Legislatíva Vzdelávanie dospelých Vyhláška 508/2009 Elektrotechnické minimum Cisco NetAcad Jazyková škola Siemens OZ Semafor
Navigácia

Partneri školy

Novinky

 • Dni župy v znamení súťaží

  Pri príležitosti Dní župy sme organizovali rôzne akcie, Imatrikulačný futbalový turnaj vyhrala trieda I.DA a súťaž o najlepšiu fotku z účelového cvičenia triedy II.DB a II.T

 • Deň otvorených dverí

  Ďakujeme všetkým za návštevu počas Dňa otvorených dverí, rodičom, deviatakom, návštevníkom na modelárske aktivity i všetkým aktérom, či už hosťom, alebo domácim, že sa pričinili o zaujímavý deň. Foto tu : https://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=47

 • 25. 9. 2014

  Študenti tried II.EB, IV.DB a IV.T boli na medzinárodnej železničiarskej výstave Inno Trans v Berlíne. Foto tu : Inno Trans Berlín 2014 

 • Školská knižnica

  PaedDr. Slávka Nebylová pripravila pre študentov a všetkých priateľov kníh a čítania prechodnú formu digitalizovanej školskej knižnice na stránke Library na Facebooku : https://www.facebook.com/pages/Library/448917545251426?notif_t=fbpage_fan_invite

   

 • Ponuka kurzov - vzdelávanie dospelých

  SPŠ dopravná ponúka v rámci podnikateľskej činnosti na Vzdelávanie dospelých akreditované kurzy :

  Vyhláška 508/2009 o elektrotechnickej spôsobilosti - bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text10/?

  Elektrotechnické minimum - akreditované nadstavbové štúdium na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov - bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=2& Tento kurz plánujeme otvoriť 19.9.2014

 • Jazyková škola ako súčasť SPŠD Trnava

  Pripravuje jazykové kurzy pre študentov i dospelých od októbra 2014, bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text35/?