Legislatíva Vzdelávanie dospelých Vyhláška 508/2009 Elektrotechnické minimum Dopravca v cestnej doprave Jazyková škola Cisco NetAcad OZ Semafor
Navigácia

Partneri školy

Počet návštev: 6103438

Novinky

 • Upozornenie strava

  Ak sa chce niekto odhlásiť, či prihlásiť na stravu na 8.4.2015 musí tak urobiť najneskôr do 1.4.2015 12.00 hod.

 • Úspechy v súťažiach

  Študenti triedy III.C zvíťazili na Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, kde boli ocenení za najlepší podnikateľský nápad. Súťaž sa konala pod záštitou a za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a ministra školstva Juraja Draxlera (http://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=59). Na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti získali naši študenti dve prvé, jedno druhé a jedno tretie miesto. Bližšie výsledky tu : https://spsdtt.edupage.org/text8/?  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a srdečne blahoželáme !

 • 11. časť Anglického jazykového okienka

  Ďaľšiu časť anglického jazykového okienka nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/text36/?

  Príjemné čítanie.

 • Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr.h.c.Ing. Tibor Mikuš, PhD. udelil Pamätnú medailu predsedu TTSK našej kolegyni Ing. Kristíne Juríkovej, za dlhoročnú pedagogickú prácu vo vyučovaní elektrotechnických predmetov. Srdečne blahoželáme !

 • INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

  Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka v šk.roku 2015-16 sú zverejnené tu : https://spsdtt.edupage.org/text11/?

  Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdiu na našej škole nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/text5/?

  Prípadnú individuálnu návštevu si môžete dohodnúť na riaditeľstve školy.

 • Najnovšie údaje o nezamestnanosti absolventov školy podľa študijných odborov

 • SPŠ dopravná Trnava ponúka nový kurz v rámci svojho akreditovaného Vzdelávania dospelých :

  Príprava na odbornú spôsobilosť dopravcu v cestnej nákladnej doprave

  Bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text38/?

 • Telekom konferencia

  SPŠ dopravná Trnava bola vybraná spoločnosťou Slovak Telekom a.s. na vzájomnú spoluprácu a výraznejšie prepojenie školy s praxou.Študenti elektrotechnických študijných odborov sa priamo na pracoviskách spoločnosti pripravujú v rámci praxe na svoje budúce povolanie. Spoločnosť Slovak Telekom zorganizovala i odbornú konferenciu pre učiteľov vybaných škôl, kde ich oboznámila s novými technologickými trendami v oblasti telekomunikácií. Na akcii, ktorú podporilo aj Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR, účastníkov pozdravila generálna riaditeľka sekcie regionálneho školstva Soňa Hanzlovičová a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Plavčan sa SPŠ dopravnú zúčastnili riaditeľ školy Peter Papík, zástupca riaditeľa Ivan Magdolen a vyučujúca odborných telekomunikačných predmetov Ivana Augustínová.

 • Vodičské oprávnenia

  Cenník na získanie vodičského oprávnenia pre študentov SPŠD Trnava /najmä odbor C/ : Porovnanie_C1E___B-_vodicak(1).pdf

 • Školská knižnica

  PaedDr. Slávka Nebylová pripravila pre študentov a všetkých priateľov kníh a čítania prechodnú formu digitalizovanej školskej knižnice na stránke Library na Facebooku : https://www.facebook.com/pages/Library/448917545251426?notif_t=fbpage_fan_invite

   

 • Ponuka kurzov - vzdelávanie dospelých

  SPŠ dopravná ponúka v rámci podnikateľskej činnosti na Vzdelávanie dospelých akreditované kurzy :

  Vyhláška 508/2009 o elektrotechnickej spôsobilosti - bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text10/?

  Elektrotechnické minimum - akreditované nadstavbové štúdium na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov - bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=2&

 • Jazyková škola ako súčasť SPŠD Trnava

  Ponúka jazykové kurzy pre študentov i dospelých , bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text35/?