Legislatíva Vzdelávanie dospelých Vyhláška 508/2009 Elektrotechnické minimum Dopravca v cestnej doprave Jazyková škola Cisco NetAcad OZ Semafor
Navigácia

Partneri školy

Novinky

 • Príjemné jarné prázdniny !

  Všetkým prajeme príjemné jarné prázdniny!

 • OZNAM -strava

  Žiadame stravníkov, aby počas jarných prázdnin nerobili odhlášky, či prihlášky na pondelok 9.3.2015. Ďakujeme.

 • INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

  Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdiu na našej škole nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/text5/?

  Prípadnú individuálnu návštevu si môžete dohodnúť na riaditeľstve školy.

 • Výsledky SOČ

  Výsledky školského kola SOČ : https://spsdtt.edupage.org/text8/?

   

 • Jazykové okienko ANJ

  9. časť anglického jazykového okienka je tu : https://spsdtt.edupage.org/text36/?

 • Najnovšie údaje o nezamestnanosti absolventov školy podľa študijných odborov

 • SPŠ dopravná Trnava ponúka nový kurz v rámci svojho akreditovaného Vzdelávania dospelých :

  Príprava na odbornú spôsobilosť dopravcu v cestnej nákladnej doprave

  Bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text38/?

 • Telekom konferencia

  SPŠ dopravná Trnava bola vybraná spoločnosťou Slovak Telekom a.s. na vzájomnú spoluprácu a výraznejšie prepojenie školy s praxou.Študenti elektrotechnických študijných odborov sa priamo na pracoviskách spoločnosti pripravujú v rámci praxe na svoje budúce povolanie. Spoločnosť Slovak Telekom zorganizovala i odbornú konferenciu pre učiteľov vybaných škôl, kde ich oboznámila s novými technologickými trendami v oblasti telekomunikácií. Na akcii, ktorú podporilo aj Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR, účastníkov pozdravila generálna riaditeľka sekcie regionálneho školstva Soňa Hanzlovičová a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Plavčan sa SPŠ dopravnú zúčastnili riaditeľ školy Peter Papík, zástupca riaditeľa Ivan Magdolen a vyučujúca odborných telekomunikačných predmetov Ivana Augustínová.

 • Vodičské oprávnenia

  Cenník na získanie vodičského oprávnenia pre študentov SPŠD Trnava /najmä odbor C/ : Porovnanie_C1E___B-_vodicak(1).pdf

 • Školská knižnica

  PaedDr. Slávka Nebylová pripravila pre študentov a všetkých priateľov kníh a čítania prechodnú formu digitalizovanej školskej knižnice na stránke Library na Facebooku : https://www.facebook.com/pages/Library/448917545251426?notif_t=fbpage_fan_invite

   

 • Ponuka kurzov - vzdelávanie dospelých

  SPŠ dopravná ponúka v rámci podnikateľskej činnosti na Vzdelávanie dospelých akreditované kurzy :

  Vyhláška 508/2009 o elektrotechnickej spôsobilosti - bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text10/?

  Elektrotechnické minimum - akreditované nadstavbové štúdium na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov - bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=2&

 • Jazyková škola ako súčasť SPŠD Trnava

  Ponúka jazykové kurzy pre študentov i dospelých , bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text35/?