Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

O škole

Profil školy

 


 SPŠ dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava pripravuje absolventov v 4-ročnom dennom štúdiu pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky dopravy, logistiky a telekomunikácií. Ponúka školské vzdelávacie programy : automobilová technika, logistika, ekonomika a manažment v doprave,zasielateľstvo, multimediálne telekomunikácie a zabezpečovacie systémy a komunikačné a sieťové technológie. Škola ponúka i celoživotné vzdelávanie v rámci podnikateľskej činnosti formou akreditovaných rekvalifikačných kurzov a taktiež ponúka externé večerné štúdium.

   Študijné odbory

3765 M technika a prevádzka dopravy

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3917 M 09 technické a informatické služby - zasielateľstvo

2675 M elektrotechnika

3767 M dopravná akadémia

 Partneri školy
PSA Peugeot-Citroen

Slovak Telekom

Siemens

Železnice Slovenskej republiky

Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia