Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.CE Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Časárová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dáša Moncmanová
I.DT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Lucia Duranová
I.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Michal Sališ
I.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Sekerešová
II.CE Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milan Eliáš
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Kravcová
II.DT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Kabátová
II.EA Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Marta Monsbergerová
II.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Kristína Juríková
III.CT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Špaček
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zdenka Pösingerová
III.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Bačová
III.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivana Augustínová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Slávka Nebylová
IV.DA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Janíčková
IV.DB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubica Gergelyová
IV.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vladimír Brath
IV.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Pechová
IV.T Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Hotová

© aScAgenda 2018.0.1102 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018