Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubica Gergelyová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Hana Šályová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Janíčková
I.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vladimír Brath
I.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Roman Ilavský
I.EC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Pechová
I.EE Triedny učiteľ Ing. Miroslav Madunický
II.CE Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Časárová
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.CE
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dáša Moncmanová
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.D
II.DT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Lucia Duranová
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.DT
II.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Michal Sališ
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.EA
II.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kupcová
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.EB
III.CE Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milan Eliáš
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Kravcová
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.D
III.DT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Kabátová
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.DT
III.EA Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Marta Monsbergerová
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.EA
III.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Kristína Juríková
IV.CT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Špaček
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.CT
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zdenka Posingerová
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.D
IV.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Bačová
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.EA
IV.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivana Augustínová
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.EB

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2018