Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Študijné odbory

Ponuka študijných odborov - denné štúdium

Na stiahnutie :

List riaditeľa školy rodičom : List_riaditela(1).pdf

Základný prehľad o ponúkaných študijných odboroch : Ponuka_studijnych_odborov(1).pdf

Štipendijný program : https://spsdtt.edupage.org/text52/ NOVINKA

Prezentácia školy: Prezentacia_skoly(1)(1).pptx

Pozrite aj projekt Študuj dopravuhttps://spsdtt.edupage.org/text56/?

Pozrite si aj video o škole : https://drive.google.com/file/d/0B5TwYdrsLcWwXzhTbDhGeFloa1U/view?usp=sharing

                                            https://drive.google.com/open?id=1RUEiatekouCMiYQR9bDh8isZqa4adLGF

Podporné stanoviská zamestnávateľov k študijným odborom NOVÉSiemens.pdf  Slovak_Telekom.pdf  ZSR.pdf   ZSSK.pdf   Peugeot.pdf

Prezentácia Jayzkovej školy pri SPŠD Trnava : Prezentacia_Jazykovej_skoly.ppt

                                                         Ponuka študijných odborov :

3767 M  dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

Rozšírené vyučovanie jazykov – dva cudzie jazyky (anglický a nemecký). Zameraný na vyprofilovanie odvetvového ekonóma, účtovníka najmä pre oblasť dopravy a zasielateľstva, prevádzkové činnosti v doprave. Praktická príprava na softvéroch z praxe http://www.kros.sk/images/header_980_home.jpg?4 Podpora zmluvného partnera partner

Uplatnenie : stredný manažment v doprave, kalkulant prepravného, finančný  a mzdový účtovník, pracovník skladovej evidencie, fakturant odbytového hospodárstva, referent  práce a miezd, pracovník marketingu v doprave, dispečer v doprave, kvalifikované sekretárske práce.

Prezentácia študijného odboru 3767 M : Dopravna_akademia.pptx

Učebný plán : 3767_M_.pdf

2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie

Zameraný na počítačové siete,informačné a komunikačné technológie, multimédiá (spracovanie obrazu a zvuku). Získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO, praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi stpartner

Uplatnenie : sieťový technik, technik IT a PC, telekomunikačný špecialista

Učebný plán : UP_2675_M.pdf

Stanovisko CISCO akadémie :   CISCO_stanovisko.docx

Film o CISCO akadémii : https://drive.google.com/file/d/0B5TwYdrsLcWwWEM0azBTRHpTajA/view?usp=sharing

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť  

Zameraný tiež na počítačové siete, informačné technológie, komunikačné systémy, bezpečnosť, multimédiá (spracovanie obrazu a zvuku). Získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO. V tomto odbore je dôraz kladený i  na poznatky z bezpečnosti systémov a systémy používané i v doprave.

Praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi, študijný odbor výrazne podporovaný spoločnosťami partnerst

Uplatnenie : technik zabezpečovacích systémov (v spolupráci so Siemensom máme absolventov na Slovensku, v Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku), telekomunikačný špecialista, návestný majster, rušňovodič

Učebný plán : UP_3739_M.pdf

Prezentácie študijných odborov : 3739_M_a_2675_M(1).ppt

Pozri aj spolupráca so Siemensom : https://spsdtt.edupage.org/text31/?

Video o praxi študentov odboru vo firme Slovak Telekom (na záver filmu ich vyjadrenia) : https://drive.google.com/file/d/0B5TwYdrsLcWwdVFkYXI2SXJKOWM/view?pli=1

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave, podnikanie v doprave a službách

Zameraný na logistiku, alebo podnikanie v doprave. Absolvent získa vedomosti a zručnosti, ktoré spĺňajú požiadavku Svetovej federácie špedičných zväzov FIATA na štandard vedomostí, ktoré musí ovládať „špedičný expert“.

Praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi v spoločnostiach podporujúcich tento študijný odbor  partner 

Uplatnenie : v oblasti logistiky, v zasielateľských firmách , v cestnej doprave, v železničnej doprave a preprave, v mestskej hromadnej doprave,v doprave pre vlastnú potrebu (v závodnej doprave), v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou, v organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou a riadiacou činnosťou v doprave, v ekonomických zložkách podnikov, v oblasti colníctva

Učebný plán : 3760_M_log(1).pdf 3760_M_pod(1).pdf

Prezentácia študijiného odboru: 3760_M.ppt

3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika

Zameraný na konštrukciu, údržbu a diagnostiku motorových vozidiel. Praktická príprava v moderných laboratóriách školy vybudovaných spoločnosťou  a priamo v ich prevádzke.

Uplatnenie : samostatne podnikajúci v autodoprave, údržbe, v predaji áut, technik v autoservise, dopravných podnikoch a službách, autoopravárenstve, dispečer, referent dopravy, manipulant v autovýrobe

Učebný plán : 3765_M.pdf

Prezentácia študijiného odboru: 3765_M.ppt

3917 M technické a informatické služby – zasielateľstvo

Zameraný na vyprofilovanie odvetvového ekonóma, účtovníka najmä pre oblasť dopravy, špedície. Praktická príprava na softvéroch z praxe http://www.kros.sk/images/header_980_home.jpg?4 Podpora zmluvného partnera 

Uplatnenie : kalkulant prepravného, finančný  a mzdový účtovník, pracovník skladovej evidencie, fakturant odbytového hospodárstva, referent  práce a miezd, pracovník marketingu v doprave, kvalifikované sekretárske práce

Učebný plán : 3917_M.pdf

Prezentácia študijiného odboru: 3917_M_09.pptx

Prehľad zliav na získanie vodičského oprávnenia v Autoškole Riška pre študentov SPŠD Trnava :

Porovnanie_C1E___B-_vodicak_NEW.docx

Prezentácia výuky cudzích jazykov na škol

Prezentacia_PK_CUJ_a_Jazykovej_skoly_SPSDTT_DOD_2017.pptx

 

 

 

výhody školy

  • každý študijný odbor má zmluvu s významnými firmami na trhu práce

  • uplatnenie absolventov v praxi    

  • z tých absolventov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokej škole, ju aj 90 % úspešne ukončí

 

škola ďalej ponúka

  • Jazykovú školu, pre tých, ktorí sa chcú naučiť i druhý cudzí jazyk                                              (prezentácia : Prezentacia_Jazykovej_skoly.ppt)

  • Získanie medzinárodne platného certifikátu v oblasti počítačových sietí CISCO

  • Získanie vodičského oprávnenia za zvýhodnenú cenu

  • Odborné exkurzie a praxe priamo u zmluvných partnerov v spojení s výletmi a športovým vyžítím v prírode(kurzy ochrany života a zdravia)

  • Akreditované vzdelávanie v kurzoch