Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Hodnotiaca správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za šk.rok 2016-2017