Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Úspechy študentov školy

Najvýraznejšie úspechy študentov počas štúdia

Úspechy študentov SPŠD Trnava na celoštátnej úrovni v posledných rokoch:

medzinárodné súťaže:

Jakub Strapko /elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/- Európska výstava mladých vedcov ESE 2012 - Rusko /postup z celoštátneho kola SOČ/ a Európska výstava mladých vedcov ESE 2012 - Abú-Dhabí /SAE/ - postup ako víťaz z celoštátneho kola SOČ/

Ľuboš Moravec /elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/ v roku 2014 v rámci projektu spoločnocti Junior Achievement Global Enterprise Projekt ako jeden zo štyroch najleších riešiteľov projektu na Slovensku reprezentoval školu na medzinárodnom kole v Španielsku.

V medzinárodnej súťaži ekologických vozidiel Shell Eco Marathon úspeli v máji 2016 na okruhu vo francúzskom Le Mans uspeli s vlastným zostrojeným elektromobilom Roman Bzdil, Michal Novák, Patrik Zima, Andrej Kováčik, Marek Mizera (technika a prevádzka dopravy) a Veronika Blahová (prevádzka a ekonomika dopravy) a zabezpečili postup do nasledujúceho ročníka do najvyššej medzinárodnej súťaže v Londýne. 

V roku 2017 s novým elektromobilom v najvyššej medzinárodnej súťaži  Shell Eco Marathon v Londýne uspel tím v zložení Ľubomír Suchoň,Nikodém Koporec,Ondrej Susedka,Andrej Karaba (technika a prevádzka dopravy), Ľuboš Teyerl (elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách) a Denisa Nádaská (prevádzka a ekonomika dopravy) a kvalifikoval školu do ďalšieho ročníka. 

 

1.miesta na celoštátnej úrovni:
Jakub Sorád a kol (elektrotechnika) zvíťazili v celoštátnej súťaži Ministerstva dopravy a výstavby Maják pre dopravu 2018.


Michel Ducký (elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách) a Andrej Macho (elektrotechnika) zvíťazili vo finále súťaže Siemens Young Generation Award SYGA v kategórii Railway automation 2016.

Adam Bodiš / elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/ získal 1. miesto na súťaži Siemens Young Generation Award SYGA 2015 v kategórii Railway automation na celoštátnej súťaži .

Jakub Strapko / elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/ - víťaz celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti /SOČ/ 2013,

Tomáš Szabo/doprava/ - 1.miesto v celoštátnom kole olympiády z francúzskeho jazyka 2002 a 3.miesto v r.1999

Peter Drgoň /elektrotechnika v doprave a spojoch/-víťaz celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti/SOČ/ 1996,

2.miesta na celoštátnej úrovni:

Tomáš Laššo /prevádzka a ekonomika dopravy-2.miesto v celoštátnom kole SOČ 2002

Peter Molda /elektrotechnika v doprave a spojoch/ - 2.miesto v celoštátnom kole SOČ 1999,

3.miesta na celoštátnej úrovni:

Janka Bokorová /technické a informatické služby/ – Právne formy podnikania a zakladanie OS - 3. miesto v celoštátnom kole SOČ 2018

Jakub Strapko /elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/ - 3. miesto v celoštátnom kole SOČ 2012

Miroslav Šulec a Peter Marko/elektrotechnika v doprave a spojoch/- 3.miesto v celoštátnom kole SOČ 2000

František Miklošovič, Martin Lehocký/doprava/ - bronzová MEDACTA na výstave učebných pomôcok 1999

Tomáš Szabo /doprava/- 3.miesto na celoštátnej olympiáde z francúzskeho jazyka

mimoriadne ceny poroty na celoštátnej úrovni:

Maroš Sládek, Tomáš Gáži v r.2000, Michal Ďurica v r.2003,

Matej Čapkovič v r.2005 /elektrotechnika v doprave a spojoch/-4.miesto v celoštátnom kole SOČ

Ďalšie ocenenia :

Študenti triedy III.C /technika a prevádzka dopravy / zvíťazili v roku 2015 na Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, kde boli ocenení za najlepší podnikateľský nápad. Súťaž sa konala pod záštitou a za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a ministra školstva Juraja Draxlera

Oliver Pecha - 5 miesto v celoštátnom kole olympiády z anglického jazyka v r.2008 /technické a informatické služby/