Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Spolupráca s praxou

Vyjadrenia zamestnávateľov

Škola má všetky študijné odbory pokryté zmluvnou spoluprácou s významnými zamestnávateľmi nielen z regionálneho, ale i z celoslovenského pohľadu.Partneri zabezpečujú prax a exkurzie študentov priamo na svojich pracoviskách, školenia odborných učiteľov a podporu odborného vzdelávania. Ide o týchto partnerov :

    partner

Partneri poskytli škole podporné stanoviská pre otvorenie študijných odborov, ktoré z ich pohľadu vývoja zamestnanosti majú jasnú perspektívu :

Siemens.pdf    bližšie info o spolupráci so spoločnosťou Siemens tu : https://spsdtt.edupage.org/text31/?

Telekom.pdf    Slovak_Telekom_stanovisko_(2).pdf

Peugeot.pdf

ZSSK.pdf

ZSR.pdf

CISCO_stanovisko.pdf

SME PARTNERSKÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTY ŽILINSKEJ UNIVERZITY

 Výsledek obrázku pro logo ef uniza

Stredná priemyselná škola dopravná Trnava spolupracuje aj s vysokými školami, na ktorých môžu naši absolventi pokračovať v štúdiu vo svojom odbore. Najintenzívnejsšia je spolupráca so Žilinskou univerzitou. Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity nám udelila i čestný titul "Partnerská stredná škola" za nadštandartnú spoluprácu. Znamená to, že veľa našich absolventov elektrotechncických študijných odborov pokračuje v štúdiu na tejto fakulte a aj ju úspešne dokončuje, čo svedčí o ich kvalitnej ríprave na našej škole.  S Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity máme podpísané i Memorandum o spoluopráci : Zilinska_univerzita_-_Memorandum.pdf.