• Partneri školy a spolupráca s praxou

     • Vyjadrenia zamestnávateľov

     • Škola má všetky študijné odbory pokryté zmluvnou spoluprácou s významnými zamestnávateľmi nielen z regionálneho, ale i z celoslovenského pohľadu.Partneri zabezpečujú prax a exkurzie študentov priamo na svojich pracoviskách, školenia odborných učiteľov a podporu odborného vzdelávania. Ide o týchto partnerov :

          partner

      Partneri poskytli škole podporné stanoviská pre otvorenie študijných odborov, ktoré z ich pohľadu vývoja zamestnanosti majú jasnú perspektívu :

      Siemens.pdf    bližšie info o spolupráci so spoločnosťou Siemens tu : https://spsdtt.edupage.org/text31/?

      Telekom.pdf    Slovak_Telekom_stanovisko_(2).pdf

      Peugeot.pdf

      ZSSK.pdf

      ZSR.pdf

      CISCO_stanovisko.pdf

      SME PARTNERSKÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTY ŽILINSKEJ UNIVERZITY

       Výsledek obrázku pro logo ef uniza

      Stredná priemyselná škola dopravná Trnava spolupracuje aj s vysokými školami, na ktorých môžu naši absolventi pokračovať v štúdiu vo svojom odbore. Najintenzívnejsšia je spolupráca so Žilinskou univerzitou. Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity nám udelila i čestný titul "Partnerská stredná škola" za nadštandartnú spoluprácu. Znamená to, že veľa našich absolventov elektrotechncických študijných odborov pokračuje v štúdiu na tejto fakulte a aj ju úspešne dokončuje, čo svedčí o ich kvalitnej ríprave na našej škole.  S Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity máme podpísané i Memorandum o spoluopráci : Zilinska_univerzita_-_Memorandum.pdf.