Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Zamestnanosť absolventov

Aktuálne štatistiky

Upozornenie pre nezamestnaných absolventov, ktorí majú záujem o prácu, že škola má k dispozícii 

pracovné ponuky pre svojich absolventov. Bližšie informácie na : https://spsdtt.edupage.org/text18/?

alebo na telefónnom čísle 033-5521085.

Máj 2017 : /zatiaľ boli zverejnené len výsledky za školy,nie po odboroch/

Máj 2016 :

  SPŠ dopravná Trnava Počet absolventov Počet nezamestnaých %
3739M00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciach 62 0 0,0%
3760M00 prevádzka a ekonomika dopravy 80 2 2,5%
3765M00 technika a prevádzka dopravy 33 4 12,1%
3917M09 technické a informatické služby-zasielateľstvo 66 1 1,5%
    241 7 2,90%

Zdroj : http://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo/aktualne-analyzy-nezamestnanosti-absolventov-strednych-skol.html?page_id=10648

Máj 2015 :

Údaje Úradu práce : Nezamestnanost_SPSD_Trnava_2015.xlsx(máj 2015)

Máj 2014 :

Údaje Úradu práce : Nezamestnanost_SPSD_TT.xlsx (máj 2014)

V tabuľkách sú uvedené počty absolventov vždy za posledné dva roky.