Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Napísali o nás

2017-18

 

                                      SPŠ dopravná - Partnerská škola Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity udelila SPŠ dopravnej v Trnave oficiálny čestný titul : "Partnerská škola Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity"  za dlhoročnú nadštandardnú spoluprácu. Je to ocenenie kvalitnej práce odborných učiteľov elektrotechnických odborných predmetov a uznanie kvality absolventov elektrotechnických odborov dopravnej priemyslovky.

Čestný titul odovzdal riaditeľovi školy Ing. Petrovi Papíkovi v Žiline dňa 14.2.2018 dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity prof. Ing. Pavol Špánik,PhD.

 

                                              Memorandum medzi SPŠ dopravnou a EF Žilinskej univerzity

 

Memorandum medzi SPŠ dopravnou a EF Žilinskej univerzity

Riaditeľ SPŠ dopravnej Trnava Ing. Papík podpísal Memorandum o spolupráci s dekanom Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity prof. Špánikom. Rokmi overená úspešná spolupráca dostala i písomnú podobu a umožňuje ešte intenzívnejšiu spoluprácu týchto škôl. Memorandum hovorí o podpore  Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity študentom SPŠ dopravnej v Stredoškolskej odbornej činnosti, umožnení praktických cvičení a exkurzií v laboratóriách univerzity, školení a konzultáciách pre odborných učiteľov SPŠ dopravnej.

 

1.jpg2.jpg

                                              O úspechoch tímu elektromobilu píšu aj v Eurotelevízii

                                                                                         (20.1.2018)

clanok_Eurotelevizia.pdf

 

                                                      Vianočný Deň otvorených dverí na SPŠ dopravnej

Vianočný Deň otvorených dverí na SPŠ dopravnej

SPŠ dopravná v Trnave zorganizovala úspešný Deň otvorených dverí za účasti zamestnávateľov a hostí - Železnice Slovenskej republiky predstavili svoj štipendijný program pre študentov, firma Siemens, ktorá prezentovala svoj záujem o absolventov školy pre jedinečnosť študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách na prípravu absolventov v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky. Školu navštívili i zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR pod vedením Ing. Csilly Krnáčovej, riaditeľky odboru vzdelávania. 

Deň sa niesol vo vianočnej atmosfére, ktorú navodili študenti školy, ktorí spoločne s učiteľmi prezentovali ponúkané ​​​študijné odbory, Jazykovú školu, kurzy pre dospelých, nový študijný odbor Dopravná akadémia, úspešné projekty, ako elektromobil, víťazné práce zo súťaže SOČ, SYGA, projekt Erasmus,​​ s pozadím vianočnej hudby, vôňou i chuťou vianočného punču a každý návštevník si odniesol i sladký darček.

Fotodokumentácia z akcie : https://spsdtt.edupage.org/album/?#gallery/180

 

DSC_2246.JPGlr.IMG_3121.jpg

Ministerstvo školstva ocenilo tím elekromobilu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenila vybraných študentov štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová za vynikajúce výsledky.Ocenenie sa ušlo i našemu úspešnému tímu Dopraváci, ktorí vyrobili elektromobil, s ktorým uspeli i v zahraničí na súťaži v Londýne. Za celý tím cenu prevzali Darina Nádaská(II.DT) a Ľubomír Suchoň(III.CT). https://www.minedu.sk/statna-tajomnicka-olga-nachtmannova-ocenila-uspesnych-ziakov-a-studentov-pamatnym-listom-sv-gorazda/        

                                                 

                                                                          Študuj dopravu 6.-7.10.2017

Reportáž z akcie : bratislava.mp4

Inovačný workshop na SPŠ dopravnej v Trnave

Dňa 11.10.2017 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave uskutočnil Inovačný workshop. Inovačné workshopy sú súčasťou aktivít národného projektu www.inovujme.sk pre stredné školy. Lektori učia študentov, ako rozmýšľať kreatívne, inovatívne, pomáhajú im s prezentáciou vlastných myšlienok. Práve svieže nápady mladých inovátorov sú hnacím motorom spoločnosti a podnecovať ich budú aktivity národného projektu Zvyšovanie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk

  

 

                           

 

Trnavská automobilka darovala štyri vozidlá Citroën C3 štyrom odborným školám

 

Trnava, 4. októbra 2017 – Trnavská automobilka PSA Groupe  darovala štyrom vybraným odborným školám vozidlo na pedagogické účely z radov najnovšieho modelu Citroën C3. Ide o vozidlá, ktoré boli v Trnave vyrobené v rámci pred sériovej výroby.

V školách sa stanú súčasťou praktického vyučovania a budú slúžiť na zlepšenie vedomostí o konštrukcii motorov, funkčnosti autotronických (elektronických) systémov a ďalších prvkoch novej generácie automobilov. Školy boli vybrané ako  partnerské školy v rámci spolupráce v súlade s praktickým vyučovaním s PSA Groupe Slovakia. 

Školy, ktoré získali dar od PSA Groupe Slovakia:

SPŠ dopravná, Trnava

SPŠ strojnícka, Trnava

SOŠ automobilová, Trnava

SOŠ technická, Galanta

Tento týždeň venované štyri vozidlá pribudnú k už 51 vozidlám, ktoré od roku 2006 do dnešného dňa automobilka venovala desiatkam škôl predovšetkým z regiónu Trnavy, ale aj z iných častí Slovenska.

 

Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia vyrobila v roku 2016 rekordných 315 050 vozidiel. V jubilejnom 10-tom roku od spustenia výroby tak produkcia medziročne vzrástla o 4%. V prvom polroku 2017 bolo vyrobených celkovo viac ako 181 500 vozidiel.

Aktuálne vytvára automobilka okolo 4.300 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku okolo 10.000 postov.

 Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla miliardu EUR. V Trnave sa aktuálne vyrába model Peugeot 208 a od septembra 2016, exkluzívne len v Trnave, aj nový model Citroën C3, ktorý predstavoval industriálnu investíciu vo výške 80 mil. EUR.

 Už v prvom polroku 2017 získal model Citroën C3, na celkovej polročnej výrobe, podiel viac ako 70 % a stal sa lídrom výrobného programu automobilky. Celkovo od septembra 2016 do konca júna 2017 sa z neho pre zákazníkov po celom svete vyrobilo už viac ako 170 tisíc vozidiel.

 V rámci ochrany životného prostredia automobilka od júna 2012 nevyviezla na skládku ani kilogram odpadu tvoreného vo výrobe. Trnavské výrobné centrum patrí v spotrebe energií na vyrobené vozidlo medzi najlepšie automobilky Európy.

 Ďalšie informácie:

Peter Švec

Tel: (421) 33 5483 003; Fax: (421) 33 5484 542; E-mail: peter.svec@mpsa.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reportáž TV VEGA o SPŠ dopravnej Trnava :

http://vegatv.sk/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=939&cntnt01returnid=52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľ SPŠ dopravnej v Trnave Ing. Peter Papík prijal pri príležitosti 50.výročia Katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity z rúk vedúceho katedry prof. Ing. Róberta Hudeca PhD. ocenenie pre školu - Pamätný list a medailu za dlhoročnú spoluprácu katedry a SPŠ dopravnej v Trnave, ako i Ocenenie za aktívnu účasť v projekte Populas,zameraný na popularizáciu vedy a výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií a podporu technického vzdelávania. Slávnostnej recepcie sa zúčastnili i rektorka Žilinskej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. , dekan Elektrotechnickej fakulty prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. a ďalší významní hostia zo Slovenska i zahraničia. 

Pamatny_list.pdf