Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Virtuálna prehliadka školy

Navštívte naše učebne

Vchod do budovy - vstúpte :

https://goo.gl/maps/P9JJEPHXGXR2

Vestibul :

https://goo.gl/maps/6UJxRux68Eq

Učebne automobilovej techniky a diagnostiky motorových vozidiel :

https://goo.gl/maps/7TPN52A9HcC2

....a môžete nastúpiť aj do auta : https://goo.gl/maps/PopviRj789B2

Učebňa zabezpečovacej techniky a sieťových technológií:

https://goo.gl/maps/XiezYcDqKEt

Učebňa komunikačných technológií :

https://goo.gl/maps/SppfCbnZjAJ2

Laboratórium elektrotechnických meraní :

https://goo.gl/maps/yhhvhvnTwFu

Učebňa logistiky :

https://goo.gl/maps/8nZzjYWvhm62

Učebňa ekonomiky a účtovníctva :

https://goo.gl/maps/KEcVxuD3eYx

Jazyková učebňa :

https://goo.gl/maps/4EMxtp5ePUs

Telocvičňa s posilňovňou :

https://goo.gl/maps/RzoYNj8BZSU2