Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Erasmus plus

Svet dopravy v praxi

 Pozrite si prezentáciu našej účasti v projekte Erasmus plus : https://prezi.com/mxs0r-qlgtnn/erasmus-201617/#

Stredná priemyselná škola dopravná podala prihlášku a vypracovala projekt do programu Erasmus plus Svet dopravy v praxi a boli sme úspešní. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC v kľúčovej aktivite KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP náš projekt vybrala  a pridelila mu číslo 2016-1-SK01-KA102-022449.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce.        

Projekt na SPŠ dopravnej v Trnave v školskom roku 2016-17 bude realizovaný zahraničnými stážami v Českej republike,

V našom projekte pripravujeme zahraničnú odbornú stáž v trvaní 14 dní do Haviřova pre skupinu 10 žiakov, ktorá je zameraná na údržbu a diagnostiku motorových vozidiel (študijný odbor technika a prevádzka dopravy v šk.roku 2016-17 trieda III.C) a pre skupinu 5 žiakov zameranú na ekonomiku a zasielateľstvo (študijný odbor technické a informatické služby v šk.roku 2016-17 trieda III.T). Do Olomouca  plánujeme skupinu 10 žiakov, ktorá je zameraná na logistiku a  špedíciu (študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy v šk.roku 2016-17 trieda III.DA a III.DB).

Projekt Erasmus + na škole koordinujú :

Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

Ing. Ľubica Gergelyová - manažér projektu, odborná učiteľka školy

Ing. Vladimír Brath - manažér pre implementáciu projektu, odborný učiteľ školy

Jarmila Szombathová -  finančný manažér, vedúca hospodárskeho oddelenia

Lucia Baničová - finančný účtovník projektu, účtovníčka školy

 

Pozrite si tiež :

Desatoro_o_projekte_ERASMUS_2016.doc

Co_je_Erasmus_plus.docx