• Študuj dopravu

     • 4.10.2018 Trnava

     • Dňa 4.10.2018 sa úspešný projekt Študuj dopravu, ktorého organizátorom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, predstavil vTrnave. Cieľom projektu je propagácia študijných a učebných odborov zameraných na dopravu s cieľom riešiť do budúcnosti už dnes citeľný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo viacerých oblastiach dopravy. Súčasťou akcie bol i Deň otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave. Akcie sprevádzal bohatý sprievodný program : ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave, návštevu priestorov rušňa, kamiónu, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z tabletu na modelovej železnici, simulátor prevrátenia vozidla, poskytovanie prvej pomoci, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže.

      Slávnostné otvorenie v priestoroch železničnej stanice v Trnave. Zľava : JUDr. Gabriela Gajdošová, riaditeľka Odboru riadenia ľudských zdrojov ŽSR, výpravca v historickej uniforme, Ing. Pavol Tomašovič, poradca primátora a hovorca mesta Trnava, Mgr, Marek Neštický, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Peter Papík, riaditeľ SPŠD Trnava, Ing. Kristína Jánošová, Cargo Slovakia, Ing. Ján Farkaš, generálny riaditeľ Sekcie železničnej dopravy a dráh Ministersva dopravy a výstavby SR. 

      Fotodokumentácia z akcie tu : http://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=226

       

      Dňa 19.10.2018 pokračoval úspešný projekt Študuj dopravu v Bratislave, kde sme opäť prezentovali našu školu :