Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia
6.-7.10.2017 Bratislava O projekte Nedostatkové profesie Štipendiá Akcie Štátny vzdelávací program www.studujdopravu.sk

ŠTUDUJ DOPRAVU

6.-7.10.2017 Bratislava

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

 

Podujatie sa uskutoční 6. – 7. októbra 2017 od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Účastníci podujatia budú môcť navštíviť priestory rušňa, kamióna, výstavu železničných modelov, oboznámia sa s ovládaním parkovacieho pilota osobného vozidla, s poskytovaním prvej pomoci. Partnerská spoločnosť Siemens zabezpečí možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača) a riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Pripravené budú videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej cukrárni“, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu a drog, výstavy, súťaže a dopravné kvízy.

 

Na podujatí budú predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vysoké školy predstavia možnosti štúdia zamerané na dopravu a dopravné stavby. Deťom a mládeži odborníci poskytnú kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Vstup na podujatie je bezplatný.