Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia
O projekte www.studujdopravu.sk Nedostatkové profesie Štipendiá Akcie 4.10.2018 Trnava Štátny vzdelávací program

ŠTUDUJ DOPRAVU

O projekte

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  so spoločnosťami Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Siemens s.r.o., ako aj s vybranými strednými odbornými školam, medzi ktoré patrila i aj Stredná priemyselná škola dopravná Trnava pripravili projekt Študuj dopravu.

Dôvodom realizácie projektu je vážny nedostatok niektorých profesií, ktorý sa v nasledujúcich rokoch ešte prehĺbi. Preto sa spojili rezortné ministerstvo, zamestnávatelia a školy aby sa spoločnými silami pokúsili tento problém riešiť a osloviť rodičov, žiakov základných škôl a výchovných poradcov za účelom propagácie štúdia dopravných študijných a učebných odborov,pretože absolventov týchto odborov nečaká Úrad práce, ale istota zamestnania. 

Vzhľadom na skutočnosť, že trh práce potrebuje aj vysoko kvalifikovaných odborníkov, vysokoškolské štúdium v oblasti dopravy je v záujme zamestnávateľov.

Kontaktná osoba za Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:

PhDr. Jarmila Kukumberg

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Tel. č.: 02/ 5949 4252

E-mail: jarmila.kukumberg@mindop.sk