• SOČ

     • Krajské a celoštátne kolo 2018

     • Výsledky krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti 6.4.2018 SOŠ Senica

       

      Výborné výsledky dosiahli naši študenti na krajskom kole SOČ :

       

      Kategória 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

      1. miesto a postup do celoštátneho kola : Andrej Karaba(II.CE), Darina Nádaská (II.DT) – Elektromobil (konzultant : Ing. Milan Eliáš)
      2. miesto a postup do celoštátneho kola : Joachim Holásek (IV.C) – Stavba pretekárskej motokáry (konzultant : Ing. Milan Eliáš)

      Kategória 11 – Informatika

      1. miesto a postup do celoštátneho kola : Michal Vindiš (IV.EA) – Multimediálne prostredie do os. automobilu (konzultant : Ing. Vladimír Brath)

      3. miesto :  Matej Bunček (IV.EB) – www stránka pre MDaV SR Študuj dopravu (konzultant : Ing. Ivan Magdolen, Ing. Peter Papík)

      Kategória 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto : Dominik Čižnár, Patrik Kekelák (IV.C) – Rez V-motora ((konzultant : Ing. Milan Eliáš)

      Kategória 15 - Ekonomika a riadenie 

       

      1. miesto a postup do celoštátneho kola : Janka Bokorová (IV.T) – Právne formy podnikania a zakladanie OS (Ing. Ľubica Gergelyová)

       

      Na celoštátnom kole v Žiline získala krásne 3.miesto Janka Bokorová(IV.T) – Právne formy podnikania a zakladanie OS (Ing. Ľubica Gergelyová)

       

      Ďakujeme študentom i konzultantom za vzornú reprezentáciu školy.

       

       

                                                                                                    Ing. Peter Papík

                                                                                                      riaditeľ školy