• Štipendijný program

     • Štipendiá pre nedostatkové profesie

     • Železnice Slovenskej republiky pripravili pre našich študentov štipendijný program na pokrytie nedostatkových profesií.Od teraz už od 1.ročníka ! 

      ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM ŽSR PRE ŠTUDENTOV SPŠD TRNAVA

       

      Spoločnosť

      Štipendium

      40 - 100 €/mesiac(podľa ročníka štúdia)

      Študijné odbory SPŠD

      3739 M,3760 M /E,D/ *

      Podmienky

      Lekárska prehliadka, psychotesty, prospech z odborných predmetov do 2,5

      Záväzok odpracovať

      3 roky

      Profesie

      Dispečer, výpravca, signalista, výhybkár, návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, systémový administrátor, operátor GSM-R, vedúci prevádzky, elektrotechnik

      *- ŽSR prijmú do štipendijného programu v prípade záujmu aj uchádzača z iného študijného odboru našej školy.

      Bližšie informácie : https://www.zsr.sk/kariera/vzdelavanie-so-zsr/stipendijny-program/

      alebo riaditeľ školy : 033-5521085