• Úspechy a výsledky školy

     • Najvýraznejšie úspechy študentov počas štúdia

     • Úspechy študentov SPŠD Trnava na medzinárodnej a celoštátnej úrovni v posledných rokoch:

      medzinárodné súťaže:

      Pavol Repa /elektrotechnika/- najzaujímavejsší výrobok na akcii Mladý tvorca 2019 - cena hejtmana kraja Vysočina (ČR)

      Jakub Strapko /elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/- Európska výstava mladých vedcov ESE 2012 - Rusko /postup z celoštátneho kola SOČ/ a Európska výstava mladých vedcov ESE 2012 - Abú-Dhabí /SAE/ - postup ako víťaz z celoštátneho kola SOČ/

      Ľuboš Moravec /elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/ v roku 2014 v rámci projektu spoločnocti Junior Achievement Global Enterprise Projekt ako jeden zo štyroch najleších riešiteľov projektu na Slovensku reprezentoval školu na medzinárodnom kole v Španielsku.

      V medzinárodnej súťaži ekologických vozidiel Shell Eco Marathon úspeli v máji 2016 na okruhu vo francúzskom Le Mans uspeli s vlastným zostrojeným elektromobilom Roman Bzdil, Michal Novák, Patrik Zima, Andrej Kováčik, Marek Mizera (technika a prevádzka dopravy) a Veronika Blahová (prevádzka a ekonomika dopravy) a zabezpečili postup do nasledujúceho ročníka do najvyššej medzinárodnej súťaže v Londýne. 

      V roku 2017 s novým elektromobilom v najvyššej medzinárodnej súťaži  Shell Eco Marathon v Londýne uspel tím v zložení Ľubomír Suchoň,Nikodém Koporec,Ondrej Susedka,Andrej Karaba (technika a prevádzka dopravy), Ľuboš Teyerl (elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách) a Denisa Nádaská (prevádzka a ekonomika dopravy) a kvalifikoval školu do ďalšieho ročníka. 

      Tím SPŠ dopravnej v Trnave úspešne reprezentoval Slovensko na súťaži Shell Eco marathon v Londýne opäť v roku 2018. V kategórii elektromobilov sa náš tím DOPRAVÁCI 2 v zložení : Martin Szitkey, Sebastian Szabo(II.CE-E) Darina Nádaská(II.DT-D) Andrej Karaba(II.CE-C) a Ing. Milan Eliáš kvalifikoval do hlavnej súťaže a  umiestnil sa na  27.-28. mieste s výsledkom 153 km/kWh. Oproti minulému roku sa výrazne zlepšili v prejdenej vzdialenosti a dostali sa získaným časom i do celkového poradia. V tejto kategórii bolo 36 súťažiacich.

      Veľmi dobrý výsledok dosiahol na medzinárodnej súťaži ekologických študentských vozidiel tím Dopraváci zo SPŠ dopravnej v Trnave i v roku 2019. Výkonom 176,06 km/kWh zlepšili svoj minuloročný výsledok  (158 km) a vytvorili vlastný rekord a umiestnili sa vo svojej kategórii elektromobilov v silnej konkurencii zahraničných najmä vysokých ale i stredných škôl na veľmi peknom 31.mieste(zo 41 tímov v kategórii elektromobil,celkovo v súťaži 140 tímov z 28 krajín). Školu,kraj a Slovensko reprezentovali pod vedením Ing. Milana ELIÁŠA a Ing. Evy ČASÁROVEJ :Darina NÁDASKÁ, Nela ŠTEFANOVIČOVÁ , Andrej KARABA,Martin SZITKEY,Oliver GLOSZ,Matej SABO,Matúš ŠURAN a Matej ŠESTÁK.

      1.miesta na celoštátnej úrovni:
      Patrik Mahats, Jakub Košík (elektrotechnika)v doprave a telekomunikáciách) zvíťazili v celoštátnej súťaži Ministerstva dopravy a výstavby Maják pre dopravu 2019.

      Jakub Sorád a kol (elektrotechnika) zvíťazili v celoštátnej súťaži Ministerstva dopravy a výstavby Maják pre dopravu 2018.


      Michel Ducký (elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách) a Andrej Macho (elektrotechnika) zvíťazili vo finále súťaže Siemens Young Generation Award SYGA v kategórii Railway automation 2016.

      Adam Bodiš / elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/ získal 1. miesto na súťaži Siemens Young Generation Award SYGA 2015 v kategórii Railway automation na celoštátnej súťaži .

      Jakub Strapko / elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/ - víťaz celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti /SOČ/ 2013,

      Tomáš Szabo/doprava/ - 1.miesto v celoštátnom kole olympiády z francúzskeho jazyka 2002 a 3.miesto v r.1999

      Peter Drgoň /elektrotechnika v doprave a spojoch/-víťaz celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti/SOČ/ 1996,

      2.miesta na celoštátnej úrovni:

      Pavol Repa /elektrotechnika/-2.miesto v celoštátnom kole Enersol 2020

      Tomáš Laššo /prevádzka a ekonomika dopravy/-2.miesto v celoštátnom kole SOČ 2002

      Peter Molda /elektrotechnika v doprave a spojoch/ - 2.miesto v celoštátnom kole SOČ 1999,

      3.miesta na celoštátnej úrovni:

       

      Janka Bokorová /technické a informatické služby/ – Právne formy podnikania a zakladanie OS - 3. miesto v celoštátnom kole SOČ 2018

      Jakub Strapko /elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/ - 3. miesto v celoštátnom kole SOČ 2012

      Miroslav Šulec a Peter Marko/elektrotechnika v doprave a spojoch/- 3.miesto v celoštátnom kole SOČ 2000

      František Miklošovič, Martin Lehocký/doprava/ - bronzová MEDACTA na výstave učebných pomôcok 1999

      Tomáš Szabo /doprava/- 3.miesto na celoštátnej olympiáde z francúzskeho jazyka

      4.miesto na celoštátnej úrovni:

      Richard Bubán /elektrotechnika/ - 4. miesto v celoštátnom kole ZENIT v elektronike 2020

      mimoriadne ceny poroty na celoštátnej úrovni:

      Maroš Sládek, Tomáš Gáži v r.2000, Michal Ďurica v r.2003,

      Matej Čapkovič v r.2005 /elektrotechnika v doprave a spojoch/-4.miesto v celoštátnom kole SOČ

      Ďalšie ocenenia :

      Študenti triedy III.C /technika a prevádzka dopravy / zvíťazili v roku 2015 na Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, kde boli ocenení za najlepší podnikateľský nápad. Súťaž sa konala pod záštitou a za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a ministra školstva Juraja Draxlera

      Oliver Pecha - 5 miesto v celoštátnom kole olympiády z anglického jazyka v r.2008 /technické a informatické služby/