Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Akadémia logistiky - 4. roč.
Ako sa to vyrába, ako to pracuje
Automobil z každej strany
CISCO I. a II. Academy
Ekonomické certifkáty KROS pre 3. a 4. roč.
Elektrotechnika v praxi a príkladoch
Finančná akadémia pre študentov 4. roč.
Jazyková škola - ANJ
Jazyková škola - FRJ
Jazyková škola - NEJ
Jazyková škola - RUJ
Klub SPŠD Trnava
Kresliace programy CAD
Precvičme si fyziku 1. a 2. roč.
Precvičme si matematiku 1. roč.
Precvičme si matematiku 2. roč.
Prečo je to tak ....
Programovanie PLC
Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Shell-Eco marathon
SOČ - elektrotechnika
SOČ - prevádzka a ekonomika dopravy
SOČ - technika a prevádzka dopravy
SOČ TIS a PED pre 4. roč.
Spracovanie informácií na počítači
Stavba koľajiska
Športový krúžok
Tvorba mobilných aplikácií - Android

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2018