Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Štipendijný program

Štipendiá pre nedostatkové profesie

Železnice Slovenskej republiky pripravili pre našich študentov štipendijný program na pokrytie nedostatkových profesií.Od teraz už od 1.ročníka ! 

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM ŽSR PRE ŠTUDENTOV SPŠD TRNAVA

 

Spoločnosť

Štipendium

40 - 100 €/mesiac(podľa ročníka štúdia)

Študijné odbory SPŠD

3739 M,3760 M /E,D/ *

Podmienky

Lekárska prehliadka, psychotesty, prospech z odborných predmetov do 2,5

Záväzok odpracovať

3 roky

Profesie

Dispečer, výpravca, signalista, výhybkár, návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, systémový administrátor, operátor GSM-R, vedúci prevádzky, elektrotechnik

*- ŽSR prijmú do štipendijného programu v prípade záujmu aj uchádzača z iného študijného odboru našej školy.

Bližšie informácie : http://www.zsr.sk/slovensky/kariera/stipendium.html?page_id=4907

alebo riaditeľ školy : 033-5521085