• Ponuka študijných odborov

     • Pre uchádzačov o štúdium

     • Na stiahnutie :

      List riaditeľa školy rodičom : List_riaditela.pdf

      Základný prehľad o ponúkaných študijných odboroch : Ponuka_studijnych_odborov(1).pdf

      Prezentácia školy: Prezentacia_skoly.pptx

      Štipendijný program pre nedostastkové profesie : https://spsdtt.edupage.org/text52/?

      Pozri aj projekt Študuj dopravuhttps://spsdtt.edupage.org/text/?text=text/text56&subpage=0

      Pozrite si aj video o škole : https://docs.google.com/file/d/0B5TwYdrsLcWwUWJCZlJhMnZUSDQ/edit?pli=1

      Podporné stanoviská zamestnávateľov k študijným odborom :

      Siemens.pdf  Peugeot.pdf  Telekom.pdf  ZSR.pdf  ZSSK.pdf

      Ako to u nás vypadalo v minulých školských rokoch ? Pozrite si tu : Skolsky_rok_2015_-_2016.pptx

                                                                                                                                Skolsky_rok_2014_-_2015.pptx

                                                               Ponuka študijných odborov :

      2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie

      Zameraný na počítačové siete a informačné technológie, získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO, praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi stpartner

      Uplatnenie : sieťový technik, technik IT a PC, telekomunikačný špecialista

      Stanoviská z praxe k študijnému odboru : Slovak_Telekom_stanovisko.docx  CISCO_stanovisko.docx

      Film o CISCO akadémii : https://drive.google.com/file/d/0B5TwYdrsLcWwWEM0azBTRHpTajA/view?usp=sharing

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – multimediálne telekomunikácie a zabezpečovacie systémy  

      Zameraný na telekomunikačné systémy, multimédiá (spracovanie videa a zvuku) a zabezpečovacie systémy. Získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO Praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi, študijný odbor výrazne podporovaný spoločnosťami logozsskskpartnerst

      Uplatnenie : technik zabezpečovacích systémov (v spolupráci so Siemensom máme absolventov na Slovensku, v Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku), telekomunikačný špecialista, návestný majster, rušňovodič

      Prezentácie študijných odborov :3739_M_a_2675_M.ppt

      Video o praxi študentov odboru vo firme Slovak Telekom (na záver filmu ich vyjadrenia) : https://drive.google.com/file/d/0B5TwYdrsLcWwdVFkYXI2SXJKOWM/view?pli=1

      3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave, podnikanie v doprave a službách

      Zameraný na logistiku, alebo podnikanie v doprave. Absolvent získa vedomosti a zručnosti, ktoré spĺňajú požiadavku Svetovej federácie špedičných zväzov FIATA na štandard vedomostí, ktoré musí ovládať „špedičný expert“.

      Praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi v spoločnostiach podporujúcich tento študijný odbor partner partner

      Uplatnenie : v oblasti logistiky, v zasielateľských firmách , v cestnej doprave, v železničnej doprave a preprave, v mestskej hromadnej doprave,v doprave pre vlastnú potrebu (v závodnej doprave), v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou, v organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou a riadiacou činnosťou v doprave, v ekonomických zložkách podnikov, v oblasti colníctva

      Prezentácia študijiného odboru: 

      3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika

      Zameraný na konštrukciu, údržbu a diagnostiku motorových vozidiel. Praktická príprava v moderných laboratóriách školy vybudovaných spoločnosťou partner a priamo v ich prevádzke.

      Uplatnenie : samostatne podnikajúci v autodoprave, údržbe, v predaji áut, technik v autoservise, dopravných podnikoch a službách, autoopravárenstve, dispečer, referent dopravy, manipulant v autovýrobe

      Prezentácia študijiného odboru: 3765_M.ppt

      Prehľad zliav na získanie vodičského oprávnenia v Autoškole Riška pre študentov SPŠD Trnava :

      Porovnanie_C1E___B-_vodicak.pdf

      3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo

      Zameraný na vyprofilovanie odvetvového ekonóma, účtovníka najmä pre oblasť dopravy, špedície. Praktická príprava na softvéroch z praxe http://www.kros.sk/images/header_980_home.jpg?4 Podpora zmluvného partnera logozssksk

      Uplatnenie : kalkulant prepravného, finančný  a mzdový účtovník, pracovník skladovej evidencie, fakturant odbytového hospodárstva, referent  práce a miezd, pracovník marketingu v doprave, kvalifikované sekretárske práce

      Prezentácia študijiného odboru: 3917_M_09.ppt

      Prezentácia výuky cudzích jazykov na škole :

      CUJ.pptx

       

      výhody školy

      • každý študijný odbor má zmluvu s významnými firmami na trhu práce

      • uplatnenie absolventov v praxi    

      • z tých absolventov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokej škole, ju aj 90 % úspešne ukončí

       

      škola ďalej ponúka

      • Jazykovú školu, pre tých, ktorí sa chcú naučiť i druhý cudzí jazyk

      • Získanie medzinárodne platného certifikátu v oblasti počítačových sietí CISCO

      • Získanie vodičského oprávnenia za zvýhodnenú cenu

      • Odborné exkurzie a praxe priamo u zmluvných partnerov v spojení s výletmi a športovým vyžítím v prírode(kurzy ochrany života a zdravia)

      • Akreditované vzdelávanie v kurzoch